Pałac Rzeczypospolitej

Oto barokowy Pałac Krasińskich w Warszawie, wybudowany w latach 1677-1695 według projektu Tylmana z Gameren dla referendarza koronnego i wojewody płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego herbu Korwin. Tylman czerpał wzorce z najznamienitszych budowli epoki: amsterdamskiego ratusza oraz elewacji paryskiego Luwru i pałacu Inwalidów. Dekorcję malarską przygotował zaś Michał Anioł Palloni.

Read more