tak, po raz kolejny wróciliśmy na Farmę Iluzji. Tym razem jednak przybrała odrobinę odmienny wygląd. Zimowy pejzaż parku rozrywki był odmienny od dotychczas nam znanego.…
Czytaj więcej >>