„Malutka gwiazdka mroki rozprasza, łączy dalekich do stołów zaprasza
Wśród cichej nocy dobro się rodzi, łaską obdarza zwaśnionych gości
Przynosi radość, miłość i szczęście. Niechaj i Waszym udziałem dziś będzie”

131223-162346

Print Friendly, PDF & Email