NASZA OFERTA

Usługi księgowe, które możemy Państwu zaproponować, to przede wszystkim:

- prowadzenie wszelkich form księgowości: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców - ewidencja przychodów;

- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

- prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT oraz rozliczenia w zakresie tego podatku;

- rozliczenia w zakresie podatku dochodowego;

- sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów;

- sporządzanie sprawozdań finansowych;

- sporządzanie sprawozdań statystycznych, wymaganych przez GUS;

- reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym i Urzędem Statystycznym;

- opracowywanie Zakładowych Planów Kont;

- wyjaśnienia księgowo-podatkowe.

Obsługa płacowa i rozliczenia ZUS:

- obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;

- wyliczanie składek ZUS;

- sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz składanie ich do ZUS w formie elektronicznej;

- przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych;

- wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych;

- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników;

- raporty płacowe dla zarządu.

Sporządzanie deklaracji rocznych:

- PIT 11, PIT 28, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i inne.

Biuro wykonuje deklaracje podatkowe zarówno w ramach stałej współpracy, jak i jednorazowo.